Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 2: Gjør teksten oversiktlig

Hva skal leserne vite eller gjøre etter å ha lest teksten? Leserne skal ikke måtte lese hele teksten for å finne svaret på det. Overskrifter og mellomtitler er viktige virkemidler når vi skal sørge for at de viktige poengene kommer tydelig fram.

Bruk meningsbærende overskrifter

En god overskrift får fram hva akkurat denne teksten gir leserne, og er formulert slik at den bare passer til akkurat denne teksten. En overskrift på ett ord blir ofte for generell, mens spørsmål eller fullstendige setninger gir god og presis informasjon om hva teksten handler om. I noen formater, for eksempel på nett og i brosjyrer, må vi likevel passe på at overskriftene ikke blir for omfattende.

Ikke skriv: Skriv heller:
Ledelse Hva gjør DFØ for å utvikle ledere i staten?
Testmetode Slik testar vi kvaliteten på nettstadene

Gjør teksten effektiv med informative mellomtitler

Informative mellomtitler gir leserne mulighet til å finne fram til de mest relevante avsnittene. Derfor skal vi i alle tekster bruke mellomtitler som gjør det enklere for leserne å orientere seg i teksten. Vi gjør både oss selv og leserne en tjeneste når vi bruker mellomtitlene til å løfte fram anbefalinger, funn eller viktige beskjeder. Husk at mellomtitlene er ekstra viktige hvis de blir en del av innholdsfortegnelsen i en lengre tekst.

Eksempler på informative mellomtitler

  • 24-timerssamfunnet krever digital forvaltning
  • Hva må du som leverandør gjøre?
  • Søk støtte til tekstrevisjon og skriveverksteder
  • Du får melding om post på SMS og e-post

I eksemplene nedenfor blir det tydelig at en generell mellomtittel kan skjule ulikt innhold og ulike vinklinger. Meningsbærende mellomtitler gjør det enklere for leserne å avgjøre om innholdet er relevant.

Ikke skriv: Skriv heller:
Kontaktregisteret Hvem får tilgang til informasjonen i kontaktregisteret?
eller
Slik fungerer kontaktregisteret
Toppledere Toppledere får økt kunnskap om digitalisering
eller
Er du toppleder og vil vite mer om digitalisering?
eller
Eget kompetansetiltak for digitalisering
eller
Toppledere får eget kompetansetiltak for digitalisering

Få tegnsettingen riktig

Overskrifter og mellomtitler skal ikke ha punktum til slutt, mens spørsmål skal ha spørsmålstegn. Vi bør begrense bruken av utropstegn i overskrifter.