Hopp til hovedinnhold

Forkortelser

Som hovedregel skal vi unngå forkortelser og prosenttegn i løpende tekst. Noen ganger kan det likevel være nødvendig å bruke forkortelser, for eksempel i tabeller eller andre formater med liten plass.

Vi introduserer forkortelsen «Digdir» slik i dokumenter: «Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) …» Deretter bruker vi bare kortformen. På nettsidene bruker vi bare kortformen. Interne forkortelser på prosjekter og programmer skal vi som hovedregel ikke bruke eksternt. Forkortelser for avdelinger og seksjoner bruker vi bare internt.

Ofte brukte forkortelser

Språkrådets nettsider finner du en fyldig liste med forkortelser. Her finner du en oversikt over noen av de vanligste.

Pass på at du ikke bruker forkortelsen «e.g.». Det er latin for «exempli gratia» og brukes mye på engelsk, men ikke på norsk.

Korrekte forkortelser

bl.a. – blant annet

ca. – cirka

dept. – departement

div. – diverse

dvs. – det vil si

ev. – eventuelt

f.eks. – for eksempel

GB – gigabyte

innb. – innbygger

jf. – jamfør

kB – kilobyte

kl. – klokken

Kr – kroner

m – meter

m.a.o. – med andre ord

MB – megabyte

md. (ikke mnd.) – måned, måneder

mfl. – med flere

min – minutt

min. – minimum

m.m. – med mer

mv. – med videre

off. – offentlig

osv. – og så videre

pga. – på grunn av

sign. – signert, signatur

Meld. St. – stortingsmelding (før: St.meld.)