Hopp til hovedinnhold

Ord- og bøyningsformer på nynorsk

Det finnes ofte flere korrekte skrivemåter av ord og bøyningsformer. Vi bør likevel holde oss til én form av ett og samme ord i én og samme tekst. Dette er spesielt viktig å være bevisst på når flere skal skrive sammen.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av formene på nynorsk som vi bør være spesielt oppmerksomme på.

Valfrie former på nynorsk

Substantiv

 • eksempel – døme
 • forhold – høve
 • forskrift – føresegn
 • formål – føremål
 • tilskot – tilskott
 • behandling – handsaming

Verb

 • begynne – byrje
 • bygge – byggje (og andre ord med valfri -j)
 • forvente – vente
 • fremme – fremje
 • foreslå – føreslå
 • komme – kome
 • beskrive – skildre
 • sørgje – syte
 • bety – tyde
 • ønskje – ynskje

Andre ord

 • igjen – att
 • derfor – difor
 • enkelt – einskild
 • forsiktig – varsam
 • forskjell – skilnad
 • hos – hjå
 • kvifor – korfor
 • mens – medan
 • verken – korkje

Les mer om nynorskbruk i Digitaliseringsdirektoratet.

Les mer om konsekvent nynorsk på Språkrådets nettsider.