Hopp til hovedinnhold

Ord- og bøyningsformer på bokmål

Det finnes ofte flere korrekte skrivemåter av ord og bøyningsformer. Vi bør likevel holde oss til én form av ett og samme ord i én og samme tekst. Dette er spesielt viktig å være bevisst på når flere skal skrive sammen.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av formene på bokmål som vi bør være spesielt oppmerksomme på.

Valgfrie former på bokmål

Substantiver

 • begreper – begrep (ubestemt form flertall)
 • eksempler – eksempel (ubestemt form flertall)
 • problemer – problem (ubestemt form flertall)
 • gruppa – gruppen
 • kapitlet – kapittelet
 • kollegaer – kolleger
 • mottagelse – mottakelse
 • mottager– mottaker
 • deltagelse – deltakelse
 • deltager – deltaker
 • sammenligning – sammenlikning

Verb

 • bygget – bygd (preteritum og perfektum av «å bygge»)
 • finnes – fins
 • gav – ga (preteritum av «å gi»)
 • laget – lagd (preteritum og perfektum av «å lage»)
 • ligne – likne
 • stod – sto (preteritum av «å stå»)

Andre ord

 • iallfall – i alle fall – i hvert fall
 • fram – frem (og «fremtid», «fremover» osv.)
 • i stedet – isteden
 • i stedet for – istedenfor
 • -ete – -ede (i adjektiviske partisipper som for eksempel «overordnede»)
 • verken – hverken