Om publiseringssystemet

De fleste informasjonsportaler i Digitaliseringsdirektoratet bruker Drupal som sitt publiseringssystem, også kalt «Content Management System» (CMS).

Drupal er verdens tredje største publiseringssystem basert på åpne kildekoder. Digitaliseringsdirektoratet kjører Drupal versjon 8.

Elementer i rammeverket

Digdir.no-rammeverket består av:

Rammeverket vårt er bygd opp av sidemaler som åpner opp for bruk av mange ulike moduler. Mange av modulene går igjen på flere sidemaler.